Het team: principes en cohesie

Deze LEGO SERIOUS PLAY workshop helpt een groep mensen een team te worden. Van een groep individuen met vaardigheden naar een doelbewust, zelf organiserend team dat elkaar versterkt en bemoedigd. De workshop versterkt sociale banden, inzichten en algehele cohesie van het team.

Waarom deze workshop?

Een team is meer dan de som der delen. Door ons enkel te richten op competenties en middelen bereiken we niet ons volledige potentieel. Alleen door elkaar te versterken kunnen we maximaal effectief worden, in ons leven, ons team en onze organisatie.

De workshop in het kort

Team working on their shared modelIn deze workshop leert het team elkaar beter kennen. De deelnemers ontwikkelen eerst middels de Lego Serious Play methodiek een model van hun eigen identiteit. Iedere deelnemer geeft vervolgens een compliment aan een andere deelnemer, door diens persoonlijke model aan te vullen met een opvallende positieve eigenschap.
Na deze individuele ronde gaat het team aan het werk om een groot model te maken van het werken en leven binnen hun team. De individuele modellen worden rond dit team model geplaatst en er worden verbindingen aangebracht die aangeven waar en ook hoe teamleden het team beïnvloeden.

Het geheel van modellen leent zich uitstekend om situaties na te spelen zonder persoonlijk te worden. De begeleider helpt het team om ingrijpende, maar ook positieve gebeurtenissen te kiezen en te bespreken. Hierdoor komt het team tot een beter begrip van elkaar.

De verzamelde inzichten worden door het team samengevoegd tot een stel grondbeginselen. Deze grondbeginselen helpen het team om beslissingen te maken zodra het onverwachte gebeurt.

Duur: 1.5 dag
Aantal deelnemers: 5-10 personen